Therapeutische Technieken

In mijn dagelijkse praktijk maak ik met name gebruik van mijn paranormale gaven. Dit helpt mij heel erg om direct tot de kern, waar het echt om gaat, te kunnen doordringen.
Natuurlijk maak ik ook gebruik van hetgeen ik geleerd heb tijdens mijn opleidingen. Enkele werkvormen wil ik hieronder aangeven:

Zie ook de pagina over hypnose.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezig houden met de meer waardevolle dingen in je leven.

ACT bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment.

Bij het Acceptance-onderdeel leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens , afstand nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken, en tenslotte je aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt in je obstakels. Het

Commitment-onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vindt!

Hierna volgt een kort overzicht van de verschillende ACT-onderdelen.

Acceptance: Omgaan met obstakels.

 • Voelen: Ruimte maken voor vervelende gevoelens (Acceptance)
 • Denken: Afstand nemen van moeilijke gedachten (Defusie)
 • Zelfbeeld: Op een andere manier naar jezelf kijken (Zelf als Context)
 • Aandacht: Aandacht leren richten op het Nu (Hier en Nu)

 • Commitment: Investeren in jezelf.
 • Orienteren: Stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt (Waarden)
 • Investeren: Investeren in de dingen die jij belangrijk vindt (Toegewijd Handelen)

 • ACT IS DOEN!

  DOEN... om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten

  EMDR

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), is een behandelmethode om traumatische ervaringen te neutraliseren (de herinnering blijft maar de emotionele lading - of angst- verdwijnt). Het voordeel dat een EMDR-behandeling heeft ten opzichte van andere behandelmethodes is de snelheid. Een paar sessies kan al voldoende zijn om een angst geheel te neutraliseren. Tijdens een EMDR-behandeling ga jij je angst of emotionele blokkade (alsnog) verwerken zodat het uit je systeem verdwijnt en je weer gaat stromen. Dit geeft een bevrijdend en opgeruimd gevoel. De spreekwoordelijke ‘beren op je weg’ zijn dan verdwenen…

  Hoe gaat het in zijn werk? De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

  Het is een relatief nieuwe therapie, bedoeld voor mensen die klachten houden nadat zij ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) hebben meegemaakt (ongeacht op welk tijdstip deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden). Ook fobieën en andere angsten en/of belemmerende gevoelens kunnen met EMDR succesvol worden behandeld.

  Familieopstellingen

  Wat zijn familieopstellingen? Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen. Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

  NLP algemeen

  Neuro- Linguïstisch- Programmeren, een methode om het gedrag en de overtuigingen van een persoon te beïnvloeden en te veranderen. Vragen zoals, wat wil je echt, wat levert dat op en wat houdt je tegen zijn slechts enkele vragen die blokkades en echte wensen naar boven halen.

  NEI algemeen

  Bij Neuro Emotionele Integratie wordt via een spiertest antwoord gegeven op vragen. Deze techniek is ontwikkeld omdat ons lichaam ons via het onderbewuste rijkelijk kan informeren. Via ons bewuste geven we op moeilijke vragen, vaak, zonder dit zelf te weten, geen eerlijk antwoord.

  Cranio Sacraal

  Het Cranio (hersenschedel) Sacraal (heiligbeen) systeem omvat het gehele centrale zenuwstelsel. Bij het toepassen van deze techniek wordt het ritme van de vloeistof die de hersenen en het ruggemerg omhult, beïnvloed. Deze zachte vorm van lichaamswerk zorgt ervoor dat er weer balans gebracht wordt in het Cranio Sacrale systeem met als gevolg een zeer diepe ontspanning zodat hierna een beter natuurlijk functioneren ontstaat.

  Regressietherapie

  De betekenis van regressie is letterlijk teruggaan. Teruggaan in de tijd naar het moment dat jouw probleem, pijn of gedrag is ontstaan. Je leert dan door herbeleving van die situatie, waar en hoe overtuigingen zijn ontstaan. Je kennis met het waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt die je misschien anders had willen doen. Vaak is een deel van ons letterlijk blijven steken in die situatie en is het alsof dat deel in ons stil is gaan staan. Door opnieuw in contact te komen met die situatie en de persoon die jij op dat moment was, kun je alles weer in beweging zetten. Door bewust onderscheid te maken tussen toen en nu, kun je bewust gaan kiezen voor nieuwe koers voor jouw leven.

  RET

  Bij het toepassen van Rationeel Emotieve Therapie maak ik je direct bewust van de irrationele aannames en manieren van denken. Deze aannames en dit denken wordt weerlegd door ze tegen te spreken, te argumenteren of een andere benaderingswijzen te suggereren. Gewerkt wordt met het feit dat emoties en gedragingen worden veroorzaakt door de manier zoals een gebeurtenis wordt geïnterpreteerd.

  Psycho-Oncologische Therapie

  Als iemand te horen krijgt dat hij/zij kanker heeft, stort op dat moment de hele wereld in, niet alleen voor de persoon in kwestie maar ook voor zijn/haar naasten. Allerlei emoties en heel veel vragen zijn er op dat moment. Daarnaast kunnen mensen die geconfronteerd worden met hun ziek zijn te maken krijgen met boosheid, pijn, verdriet en angst.

  Toen mijn broer kanker kreeg viel het verdriet op ons. Het kan en mag niet waar zijn. Maar het is waar. Wij als broers en zus wilde zijn pijn wel delen, zo niet dragen, maar ook dat kan niet. Hulp op mentaal vlak is wel degelijk nodig. En de behoefte is er, maar durf er ook naar te vragen. Het is echt zoveel beter.

  Bij Psycho-Oncologische Therapie valt te denken aan het dragelijker maken van de lichamelijke, geestelijke, emotionele en sociale situaties. Pijn bestrijding, de palliatieve periode, stervensbegeleiding en de rouwverwerking. Deze hulp gaat heel goed samen met de reguliere hulp.

  Nadat onze broer was overleden wist ik dat ik hier iets mee wilde. Maar hoe of wat wist ik toen nog niet. En jaren later kwam deze opleiding, Psycho-Oncologische-Therapie, niet zomaar, aan mij voorbij. En deze heb ik dan ook met beide handen aangenomen. Zwaar maar ook mooi. In mijn opleiding heb ik mogen ervaren dat de groep met het hart de opleiding volgde. Bijzonder mooi en met heel veel respect naar de zieke mens en hun naasten.